CROW-Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden.

Om dit te bereiken voert het Fietsberaad de volgende activiteiten uit:

  • Zelf ontwikkelen van nieuwe kennis;
  • Participeren in onderzoeken van andere organisaties,
  • Verbeteren van de ontsluiting van bestaande kennis;
  • Organiseren van bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en ervaringen;
  • Actief verspreiden van kennis en ervaringen via website, publicaties, een magazine en communicatiekanalen van anderen;
  • Agenderen van fietsgerelateerde onderwerpen op basis van nieuwe kennis en inzichten.

CROW-Fietsberaad richt zich op een brede doelgroep: iedereen die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van fietsbeleid. Vanaf de oprichting in 2001 zijn gemeentelijke en provinciale verkeerskundigen met ‘fietsbeleid’ in hun takenpakket de belangrijkste doelgroep. Gaandeweg heeft een verbreding van de doelgroepen plaatsgevonden.

Het Fietsberaad is in 2001 opgericht op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig: Ministerie van Infrastructuur en Milieu). CROW-Fietsberaad wordt gefinancierd door alle overheden van Nederland. De programmaraad van CROW-Fietsberaad speelt een belangrijke rol bij de keuze van de activiteiten die CROW-Fietsberaad uitvoert. Decentrale overheden zijn sterk vertegenwoordigd in de programmaraad. Daarnaast hebben deskundigen van adviesbureaus, belangenorganisaties, ProRail en NS zitting in de programmaraad.

http://www.fietsberaad.nl